Rijeka Šćona

U Fojnici je u toku regulacija korita rijeke Šćone. Bit će uređeno oko 100 metara korita i obala rijeke, a koji su trenutno u jako lošem stanju.

Rijeka Šćona
Rijeka Šćona
Rijeka Šćona
Rijeka Šćona
Rijeka Šćona

Vrijednost projekta je 65 hiljada maraka, a sredstva su osigurana zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.

Radove izvodi JKP Šćona Fojnica.