Zaključkom Skupštine SBK/KSB broj: 01-02-388/20 od 22.06.2020. godine utvrđena je obaveza provođenja javnih rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB na području svih općina Kantona.

Vezano za naprijed navedeni zaključak pozivamo sve građane na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB.

Javna rasprava će se održati dana 13.07.2020. godine u sali Općine Fojnica s početkom u 10,00 sati.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB dostupan je na web strani općine Fojnica: Nacrt Zakona.

Svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem protokola Općine Fojnica – Služba za privredu, finansije i budžet, sa naznakom “JAVNA RASPRAVA – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Srednjobosanskog kantona” ili na email: opć[email protected] do 10.07.2020. godine.

(Fojnica.ba)