Nakon kontrole samo jednog dijela privatnih i državnih šuma na području općine Fojnica, inspektori nadležnog kantonalnog ministarstva utvrdili su brojne propuste i, jednostavno kazano, organiziranu pljačku šume, u koju su uključeni službenici, koji su plaćeni da je čuvaju. Zbog toga je pet osoba suspendirano, a protiv njih su podnesene i krivične prijave.