Dana 07.04.2021. godine uspješno je obavljena vakcinacija zdravstvenih radnika, uposlenika Lječilišta “Reumal” Fojnica protiv Covid-19 virusa.

Prim. dr Elvedin Kapo

– Ovom vakcinacijom štitimo ne samo sebe već i naše pacijente koji će kao i do sada biti bezbjedni u kontaktu sa našim uposlenicima.

Pored vakcinacije mi se i dalje nastavljamo pridržavati mjera epidemiološke zaštite u borbi protiv pandemije (mjerenje tjelesne temperature, pregled ljekara, zaštitne maske, rukavice, distanca).

Zahvaljujući tim mjerama i do sada smo bili ustanova sa visokim stepenom bezbjednosti od Covid-19 infekcije, a nakon vakcinacije smo apsolutno bezbjedni za sve korisnike naših usluga i zato ih pozivamo da dođu na liječenje i rehabilitaciju bez ikakvog straha za svoju bezbjednost  – rekao je prim. dr Elvedin Kapo, šef medicinskog sektora Reumala.