Foto: Fojnica.net

JU Dom zdravlja Fojnica obavještava sve građane Fojnice u slučaju pojave simptoma COVID-19, a strane državljane sa privremenim ili stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini i BiH državljane, koji dolaze u Fojnicu, a u zadnjih 14 dana su boravili u ugroženom području, računajući od dana ulaska u BiH, da je u JU Dom zdravlja Fojnica uvedena posebna telefonska linija: 062/914-254.

Prema informacijama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u Srednjobosanskom kantonu nema potvrđenih slučajeva oboljelih od koronavirusa.

Po rješenju sanitarnog inspektora, naložena je samoizolacija za 24 osobe.

Mole se građani da se pridržavaju preporuka u vezi sa ličnom higijenom kao i izbjegavanjem javnih okupljanja.

Zaključkom Vlade Federacije BiH, od 31.01.2020. godine, koronavirus (COVID-19) je proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH.