JU Dom zdravlja Fojnica obavještava stanovnike sa područja općine Fojnica da se za vakcinaciju protiv bolesti izazvane virusom COVID-19 mogu prijaviti online, putem linka:

https://dzfojnica.com/eprijava-za-vakcinaciju/

Svi prijavljeni građani biti će telefonski obaviješteni o datumu i lokaciji vakcinacije.