Pandemija koronavirusa koja hara svijetom nije nažalost zaobišla ni Fojnicu. Pozitivnih na COVID-19 nema, ali negativan učinak na rad cjelokuponog sistema općine je ogroman.

Od svih privrednih subjekata koji postoje i djeluju na području ovoga grada, najteže je pogođeno Lječilište „Reumal“ zbog same strukture korisnika usluga ovog objekta.

Činjenica da Lječiliste „Reumal“ egzistira prije svega zahvaljujući starosnoj kategoriji koja je najugroženija kada je u pitanju COVID-19, daje jasnu sliku o stvarnoj težini stanja u kojem se našla ova ustanova.

I pored svih problema koji su ih zadesili, ni menadžment ni radnici nisu pokleknuli niti se predali. Ovaj period u kojem je objekat prazan koriste za sprovođenje aktivnosti koje inače u vremenu popunjenih kapaciteta nisu mogli obavljati.

Trenutno je u fazi sređivanje, čišćenje i preuređivanje spoljnog dijela zgrade Reumala i Stare Banje kao i pomoćnih objekata, zatim uređenje parking prostora i zelenih površina oko objekata te uređenje i čišćenje područja iznad Stare Banje – nekadašnji vidikovac i okolica koji su bili izuzetno zapušteni.

U ovim aktivnostima su angažovani radnici – uposlenici Reumala iz svih sektora: ugostiteljskog, medicinskog, tehničke službe, a njihovo odlično raspoloženje najbolje pokazuje kolika im je želja da doprinesu ljepšem izgledu svoje firme i spremi dočekaju ponovno pokretanje, za koje se nadaju da će svakako što skorije doći.

Prostorijama ugostiteljskog dijela objekta je posvećena posebna pažnja iako je taj dio naravno uvijek maksimalno održavan uz sprovođenje higijenskih mjera, ali zbog same frekvencije pacijenata i posjetilaca te prezauzetosti uposlenih, pojedini dijelovi su zahtjevali generalno uređenje što su radnici kuhinje ovih dana temeljito obavili i uradili.

Kada je rad menadžmenta u pitanju, ovo je za njih zasigurno najteži period do sada, grčevito se bore pokušavajući iznaći način da dođu do sredstava kako ne bi došlo do otpuštanja radnika o kojem trenutno niti razmišljaju.

Obzirom da je Reumal samofinansirajuća ustanova koja funkcioniše na principu pružanja usluga i naplate, bez obzira što je u vlasništvu opštine koja je budžetski ograničena i nema mogućnosti pružiti pomoć i podršku, upitno je do kada će i hoće li uopšte moći funkcionisati.

Prema riječima direktora ustanove gosp. Alije Mukače u toku su pregovori sa vladama da Reumal zauzme određeno mjesto u „Korona zakonu“ čime bi se djelimično olakšala situacija, ali i iznalaženju drugih rješenja i mogućnosti pomoći i finasiranja ovog objekta.

Što se tiče ponovnog pokretanja i puštanja objekta u rad, rukovodstvo tvrdi da je to izvodivo u roku od 2 do 3 dana, međutim, nemaju posebno optimističan stav da će do toga tako skoro doći obzirom na ozbiljnost situacije u zemlji i u svijetu.

Ono što će naše čitaoce, odnosno uposlenike Reumala najviše zanimati jesu plate za protekli i naredne mjesece pa smo direktora zamolili da nam pojasni stanje u pogledu toga.

„Protekla 2019. godina je za našu ustanovu bila izuzetno uspješna, ostvarili smo određene prihode koje trenutno crpimo tako da ćemo sredstva za isplatu martovske plate imati na raspolaganju pa čak možda i za naredni mjesec, ali bez novih prihoda ili pomoći vlade dalje sigurno nećemo moći. Napominjem da plate vjerovatno neće biti u punom iznosu. Da bi se isplatio minimalac za sve uposlene sa doprinosima, potrebno je oko 300.000 KM, a ukoliko ne budemo imali korisnike naših usluga nećemo imati ni tih sredstava“ – riječi su izvršnog direktora Reumala Alije Mukače.

Tekst/Foto: Namik Mešak