U cilju prevencije pojave i eventualnog prenošenja korona virusa Lječilište “Reumal” Fojnica je privremeno obustavilo rad 24.03.2020. godine.

Danas, 01.06.2020. godine, Reumal je, na sreću svih, ponovo počeo sa radom.

Prvi gost Reumala bio je Mustafa Polutak.

Jutros je u Mustafa Polutak, prije nekih zaposlenika, poranio i došao u Reumal. Naravno, na liječenje. Nekada se ovo ne bi tretiralo kao vijest, s obzirom da Mustafa Polutak skoro dvadeset godina, bar jedanput godišnje o svom trošku boravi u Reumalu.

Međutim, jutrošnji dolazak Mustafe Polutka ipak zaslužuje posebnu medijsku pažnju, jer tako na simboličan način prestaje sa važenjem zabrana koja je u donesena u martu.

Mustafu su, kao prvog Reumalovog gosta poslije višemjesečne apstinencije s radošću i poklonom dočekale odgovorne osobe Lječilišta, Ismira Kubat i Alija Mukača.

Čekajući ukidanje zabrane bavljenja registrovanom djelatnošću, zaposlenici Lječilišta Reumal istinski su se potrudili da proteklih mjeseci u potpunosti obnove, poprave, uljepšaju i uljude prostore, u i oko, Lječilišta.