Foto: Amir Ajanović

Lječilište “Reumal” Fojnica i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisali su sporazum za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Borci i članovi njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona, moći će koristiti usluge liječenja u Lječilištu “Reumal”.

Korisnik prava na banjsko-klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) je: ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja i nosilac “Partizanske spomenice 1941”, demobilisani branilac i član porodice šehida-poginulog branioca, koji posjeduje original rješenje Ministarstva o uspostavi prava i upućivanju na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom lječilištu (medicinska rehabilitacija).

Opširnije donosimo kompletan Sporazum.

Sporazum, strana 1/3
Sporazum, strana 2/3
Sporazum, strana 3/3