Upravni odbor Književno-kulturne manifestacije “Susreti Zija Dizdarević” raspisao je Konkurs za kratku priču/pripovijetku u 2020. godini, na kojem pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.

Rok za dostavljanje radova je 15. septembar 2020. godine.

Uslovi konkursa

  1. Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.
  2. Radove slati u 4 (četiri) odštampana primjerka (format A4) na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, sa maksimalno 18.000 otkucaja (slovnih mjesta).
  3. Pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane.
  4. Radove slati sa naznačenom šifrom. U zasebnoj zatvorenoj koverti sa označenom šifrom dostaviti podatke sa imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom.
  5. Jedan autor može poslati samo jednu priču/pripovijetku.
  6. Rok za dostavljanje radova je 15.09.2020. godine.
  7. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
  8. Odbor zadržava pravo objavljivanja odabranih pripovijetki u svojoj publikaciji bez naknade.

Radove slati na adresu: Književno–kulturna manifestacija “Susreti Zija Dizdarević”, 71270 Fojnica, Mehmeda Spahe 13B.

Žiri, kojeg imenuje Upravni odbor manifestacije, odabrat će tri pripovijetke za nagrade: Prva nagrada u iznosu od 1.200 KM, druga nagrada u iznosu od 800 KM, dok je treća nagrada u iznosu od 500 KM.

Kontakt osoba: Nevres Jemendžić, tel. 030/334-586, mob: 061/182-927.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji Manifestacije.