Foto: Fojnica.net (2019.)

Djeca bez roditeljskog staranja i djeca iz porodica u kojima dvoje ili više djece pohađa srednjoškolsko obrazovanje na području SBK, imaju pravo na subvencioniranje mjesečne karte u 100% iznosu od strane Ministarstva.

Uslovi za ostvarivanje navedenog prava su da učenik ima prebivalište na području SBK, da pohađa redovno srednju školu u SBK i da za relaciju (od mjesta prebivališta učenika do škole) ne postoji osiguran besplatan prijevoz.

Za učenike koji udovoljavaju ovim uslovima, škola će na osnovu zahtjeva roditelja donijeti Rješenje, za tekuću školsku godinu.

Uz zahtjev, koji je potrebno preuzeti u nadležnoj školi, neophodno je dostaviti kopiju mjesečne karte i dokaz o otovrenom bankovnom računu roditelja učenika ili staratelja.