Centar za obrazovne incijative Step by Step objavio je Metodičke upute za nastavu na daljinu.