Poštovani učitelji, nastavnici i profesori, sa vama želimo podijeliti i dopuniti neka od razmišljanja psihologinje Milke K. iz Srbije, a vezno za online nastavu u vrijeme pandemije kornonavirusa.

Svi su nastavni predmeti podjednako važni, kao i svaka naučna disciplina. Ali u ovoj situaciji moramo biti praktični, u interesu svih naših učenika.

U najboljoj namjeri, zatrpali smo učenike materijalima, uputstvima, zadacima… Opterećenje trpe svi učenici, a ni najbolji se ne mogu snaći u svemu tome.

Treba da ostvarimo međusobnu saradnju u okviru odjeljenskih vijeća kako bismo stekli uvid u opterećenost učenika.

Prije svega, mlađi učenici ne bi trebalo da po čitav dan izvršavaju školske obaveze. To traži veliki angažman roditelja, a roditelji nisu učitelji. Zamislite porodice koje imaju više djece, kako se one nose sa svim tim obavezama?

Samo kratki, jasni i jednostavni sadržaji, jedan domaći zadatak, u sedmici, po predmetu, osnovne stvari neophodne za dalje obrazovanje. Sedmični zadaci trebaju biti sa manjim koracima i pismenim uputama za svaki korak.

Treba da redovno pratimo ono što učenici rade, i da im dajemo povratne informacije. To nećemo moći kvalitetno izvršavati ako zadajemo učenicima mnogo obaveza.

Ovo nam je šansa da drugačije i zanimljivije uz pomoć informacionih tehnologija približimo učenicima naš nastavni predmet. Nismo u obavezi nikome da se dokazujemo, jer mi svi raspolažemo potrebnim kompetencijama. Dovoljno je da budemo podrška i oslonac našim učenicima u, za njih, potpuno novoj edukativnoj, a prije svega životnoj situaciji.

Stanje je vanredno. Psihološki, situacija se odražava na sve nas. Strah se akumulira svuda napolju, u kući, na TV, osjeća se lebdeća anksioznost. Djeca sve primaju intuitivno. Ovo je tek početak izolacije.

Naši učenici se indukuju strahom za sebe, svoje roditelje, prijatelje… Niko im ne može reći kada će ovo stati. Mi se također indukujemo strahom.

Važno je da svi budemo dobro. Da djeca budu zdrava i da bez posljedica prođu kroz ovo. Zato, unesimo vedrine u rad sa učenicima. Neće ništa bitno propustiti. Bitno je steknu osnovna znanja koja su minimum za sljedeći razred.