Temeljem članka 12. Zakona o organiziranju i djelokrugu rada kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave („Sl.novine KSB“, broj 15/12,17/12 i 11/19), članka 65. Zakona o organiziranju tijela uprave u F BiH („Sl.novine F BiH“, broj 35/05), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB donosi

Uputu za početak nastave u školskoj 2020./2021. godini za sve osnovne i srednje škole na području Kantona Središnja Bosna

koju možete kompletnu preuzeti u nastavku.