Kantonalna uprava za branioce danas je na stranici Vlade SBK/KSB objavila listu prioriteta i listu nepotpunih i odbijenih studenata za dodjelu stipendija djeci branilaca za 2019/2020.

Na osnovu člana 22. Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine SBK broj 4/17), Kantonalna uprava za branioce objavljuje:

Sa područja općine Fojnica, 21 student je imao uslove za listu prioriteta:

RBPREZIME (IME OCA) IME
1.BELOJICA (MILORAD) TEA
2.BOŠNJAK (ROBERT) JELENA
3.BUKVIĆ (KEMAL) MUNIRA
4.BUREKOVIĆ (HIDAJET) ADEM
5.BUREKOVIĆ (MIRSAD) BAKIR
6.ČAVČIĆ (MEVSUD) MINELA
7.ČOHADŽIĆ (NEDŽAD) LAMIJA
8.DRINIĆ (MIDHAT) ADISA
9.DURAK (MUŠAN) BERINA
10.HUREM (ZIJAD) BELMIN
11.HUSEINBAŠIĆ (SENAD) AMILA
12.MEŠA (FERID) MERJEM
13.OMERČEVIĆ (MUSTAFA) SELMA
14.OSMANOVIĆ (NEDŽAD) NEDŽADA
15.PAMIĆ (EKREM) ZERINA
16.PAŠIĆ (MIRSAD) MEDINA
17.SALČINOVIĆ (HAJRUDIN) AMILA
18.ŠIMUNIĆ (MARKICA) PATRICIJA
19.TURKO (SUVAD) AJLA
20.TUTNJEVIĆ (ABDULKADIR) SULEJMAN
21.VEHABOVIĆ (ERSAN) MUNIRA