Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da unutrašnjom preraspodjelom poveća sredstva za liječenje boraca.

Na ovaj način u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja otvorena je mogućnost za adekvatniju pomoć borcima i članovima njihovih porodica.

Usvajanjem prijedloga odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ i „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ omogućeno je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pokrene dalje procedure kako bi se branioci mogli prijaviti na javni poziv i aplicirati za navedena sredstva.

U prošloj godini resorno ministarstvo zaprilimilo je sedam i po hiljada zahtjeva za liječenje.

”Mi smo oko 5300 porodica pomogli, one koji su ispunili uslove. Također negdje oko 2000 zahtjeva je bilo za pomoć dženaze …”, kaže resorni ministar, Salko Bukvarević.

U prošloj godini za liječenje boračke populacije utrošeno je 2 miliona i 100 hiljada , dok je za dženaze izdvojeno oko milion KM, navodi ministar Bukvarević.

Podsjetio je da svake godine broj zahtjeva raste, te da je znatno povećan broj branilaca i članova njihovih porodica koji su oboljeli od najtežih oboljenja.

“Planiramo da to uradimo i u ovoj godini. Za početak je predviđeno milion i petsto hiljada za liječenje, a 400 hiljada za dženaze. U toku godine, od svih ušteda koje ostanu u ministarstvu, mi ćemo prebaciti na ove pozicije, jer zaista su borci u tim godinama kada je sustigla starost i bolest i nose ratne traume. One pogoršavaju zdravstveno stanje i potreba za liječenjem je veća”, pojašnjava ministar Bukvarević.

Pomoć u liječenju mogu ostvariti branioci koji imaju prebivalište na području BiH, ukoliko su bili pripadnici Oružanih snaga RBiH najmanje 12 mjeseci i nisu ostvarili pomoć po istom osnovu prema drugim propisima te ukoliko imaju relevantnu dokumentaciju koja nije starija od godinu dana.

Posebni uslovi detaljno su navedeni u tekstu javnog poziva koji je objavljen na službenoj web stranici resornog ministarstva kao i obrasci putem kojih branioci mogu aplicirati.