– Nalaže se svim pravnim i fizičkim licima (tržni centri, ugostiteljski objekti-restorani, kafei, gostione, kafići, apoteke, trgovine, poslovnice pravnih subjekata), koji su u kontaktu sa strankama odnosno potrošačima, korisnicima usluga da poduzmu sve preventivne mjere zbog širenja korona virusa, kako slijedi:

  1. Pojačati higijenski nivo održavanja svih prostorija, opreme i ostalog, a naročito zajedničkih WC, stolova, rukohvata i šankova i inventara.
  2. Osoblju koje je u kontaktu sa novcem i strankama osigurati zaštitne maske i rukavice i dezinfekciona sredstva.
  3. Rok izvršenja: ODMAH.

Preventivne mjere su na snazi do daljnjeg – navodi se u Obavijesti Službe za civilnu zaštitu i inspekciji nadzor općine Fojnica.