Općinski Štab civilne zaštite općine Fojnica, u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), donio je naredbu o obustavi prodaje proizvoda na Gradskoj pijaci u Fojnici.

– Obustavlja rad prodaje proizvoda na Gradskoj pijaci, te se ujedno nalaže preduzeću JKP “ŠČONA” Fojnica da postupi po ovoj NAREDBI i poduzme sve preventivne mjere zabrane rada na pijaci, te prostor na pijaci zagradi zaštitnom trakom sa upozorenjem zabrana ulaska u prostor pijace – stoji u Naredbi Općinskog Štaba civilne zaštite općine Fojnica.

Obustava rada u trajanju od najmanje 15 (petnaest) dana.
Rok: ODMAH