Požari koji u posljednje vrijeme sve češće haraju okolinom Fojnice, nanose ogromne štete kako privatnim tako i državnim šumama.

Da li je u pitanju ljudski nemar ili ciljana namjera pojedinaca!?

Ako je razlog paljevine bolesna potreba nekog piromana da iskaže svoje sposobnosti, onda je u potpunosti uspio i za medalju je, ako je ipak razlog onaj naš poznati nemar, nehat i javašluk onda svoje postupke moramo krajnje ozbiljno preispitati.

U trenutku kada u šumi bacimo pikavac cigarete, kada nakon roštiljade ostavimo neugašenu vatru ili dok čisteći njivu spaljujemo korov, pomislimo li kolike su stvarne posljedice požara koji naša nepažnja može izazvati.

Ako izuzmemo drvnu masu koja je u materijalnom smislu najveći gubitak, ostaje nam uništena fauna spaljenog područja: insekti, glodari, lisice, zečevi, zmije, ježevi, jazavci… svi oni imaju nezamjenjivu ulogu u eko sistemu.

Najljepše od svih i ljudskome oku najdraže su svakako šumske srne koje ili stradaju u požaru ili bježeći od plamena napuštaju svoja staništa tražeći sigurnije i mirnije šume za život.

Pored nesavjesnih lovaca i krivolovaca koji izlovljavaju ove plahe stanovnike naših šuma, velika je privilegija vidjeti ih uživo u njihovom prirodnom staništu i diviti se njihovoj gracioznosti i ljepoti.

Foto/Tekst: Namik Mešak