Lječilište “Reumal” Fojnica u saradnji sa Udruženjem fizioterapeuta u BiH je organizovalo seminar na temu “Rehabilitacija post Covid – 19 pacijenata”.

Predavač na seminaru je bila Mirjana Dujmović, ujedno i predsjednica Udruženja.

Cilj seminara je uputiti fizioterapeute u smjernice Svjetske asocijacije fizioterapeuta za rehabilitaciju pacijenata nakon prebolovanog Covid – 19 virusa.

Predavanjem i praktičnim prikazom vještina potrebnih za rehabilitaciju ovakvih pacijenata, Lječilište “Reumal” Fojnica je dovršilo svu potrebnu pripremu za zvaničnu post Covid – 19 rehabilitacju.

Nastavak produženog liječenja nakon Covida – 19 je od izuztnog značaja da bi oporavak bio učinkovit i kvalitetan.