Danas je u Sarajevu upriličeno potpisivanje Ugovora lječilišta u FBiH sa Savezom penzionera/umirovljenika Federacije BiH.

Za ovu godinu u Planu finansiranja FuPio planirana su sredstva za pomoć u rehabilitaciji bolesnih i socijalno najugroženijih penzionera u iznosu od 470.000 KM.

Sa ovim sredstvima na osnovu dogovorenih cijena sa zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje, Savez je u mogućnosti obezbjediti desetodnevni boravak u zdravstvenim ustanovama „Reumal“  Fojnica, Aquaterm Olovo, Ilidža Gradačac i Gata Bihać za 854 penzionera.

Upravo danas Savez je zaključio Ugovore o pružanju zdravstvenih usluga  sa navedenim zdravstvenim ustanovama kojim su regulisane obaveze Saveza i zdravstvenih ustanova.

Prema Pravilniku o rehabilitacuju pravo stiču članovi Saveza  sa teškim oboljenjima,  najnižim penzijama i oni koji do sada nisu koristili ovo pravo. Sve članice Saveza (općinska-gradska udruženja) dobile su proporcionalno broju članova, broj članova koje mogu uputiti na rehabilitaciju.

Tokom mjeseca marta izvršiće će se izbor kandidata  i dostaviti spiskovi zdravstvenim ustanovama.

Pružanje usluga počinje 01.04. i trajaće do kraja godine.

“Želim istaći dosadašnju veoma dobru saradnju sa navedenim zdravstvenim ustanovama, a posebno uspjeh u borbi sa koronavirusom, tako da u 2020. godini nismo imali niti jedan slučaj zaraze naših članova koji su koristili zdravstvene usluge. Vrijedno je istaći da se odobravanjem ovih sredstava iz FZ PIO postižu jaka dva efekta, u prvom redu, pomaže se bolesnim i najugroženijim penzionerima i drugo, pomaže se zdravstvenim ustanovama u okolnostima opće ekonomske krize izazvane corona virusom” – rekao je Redžo Mehić, predsjednik UO Saveza penzionera FBiH.

Direktorica Ismira Kubat se zahvalila članovima Udruženja penzionera na ukazanom povjerenju i vjernosti u korištenju usluga Lječilišta “Reumal”, naglasivši da je i u ovo vrijeme pandemije, navedena populacija najbrojnija.