Danas je upriličen sastanak predstavnika Saveza penzionera FBiH i direktora banja u FBiH, radi potpisivanja ugovora za sezonu 01.10.2020. – 30.09.2021. godine.

Potpisivanju ugovora u Banji “Ilidža” Gradačac prisustvovali su osim domaćina i predstavnici Lječilišta “Reumal” Fojnica i “Aquaterm” Olovo.

“Na zadovoljstvo naših članova, nastavljamo saradnju sa banjama iz Fojnice, Gradačca i Olova. Postigli smo dosta dobru cijenu u navedenim banjama gdje je ove godine kao najpovoljnija banja svoju ponudu dalo Lječilište “Reumal” Fojnica. Na našim članovima je da odluče gdje žele na liječenje, a mi im samo ovim potpisanim Ugovorom osiguravamo popust koji je često i od 30% od redovne cijene liječenja u banjama”- istakao je Redžo Mehić, predsjednik UO Saveza penzionera FBiH.

Izvršni direktor Alija Mukača se zahvalio članovima Udruženja penzionera na ukazanom povjerenju i vjernosti u korištenju usluga Lječilišta “Reumal”, naglasivši da je i u ovo vrijeme pandemije, navedena populacija najbrojnija.

Cijene su ostale gotovo nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu sa proširenim sadržajem do 6 terapija.

Ugovor, strana 1/2
Ugovor, strana 2/2