Građani Fojnice su odnedavno obavezni, prilikom podnošenja zahtjeva za CIPS potvrdu o prebivalištu, dostaviti i potvrdu o kućnom broju, koju izdaje Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Fojnica.

Obavještavamo građane da će spomenuta služba neograničeno vremenski izdavati potvrde o kućnom broju, te da građani neće plaćati iste ni ubuduće.