Foto: Fojnica.net

Decenijama predvodnici u rehabilitaciji

Na tom dugom stoljetnom putu sahranili su dva moćna carstava, oblikovali se kroz dva politička sistema i preživjeli dva svjetska rata. Decenijama se trude da očuvaju poziciju predvodnika u oblasti medicinske rehabilitacije. I čine to vrlo uspješno, s puno ljubavi, entuzijazma i volje da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Kako bi poboljšali svoje usluge, osavremenili su opremu, educirali kadrove, te neprestano osluškuju  svjetska  gibanja u djelatnosti kojoj se bave, istražuju nova tržišta, prate svjetske trendove, prilagođavaju radne i smještajne prostore zahtjevima vremena i osmišljavaju nove programske sadržaje. I sve to čine sa ciljem da boravak gostima učine ugodnijim i liječenje djelotvornijim.

Video / Fojnički Reumal među prvima u regiji počeo novi program kovid rehabilitacije

COVID rehabilitacija

I dok je pažnja cijelog svijeta usmjerena ka traženju rješenja postojećeg stanja, čiji je uzrok COVID – 19, u Reumalu već uporedo sa ostalim rehabilitacionim procesima, temeljito pripremaju osoblje i prostore s ciljem saniranja postcovid stanja kod dijela pacijenata koji su bili kritično bolesni ili su bili duže hospitalizirani. Jer, ukoliko se pacijenti na vrijeme ne uključe u pravilnu rehabilitaciju, utjecaj COVID–19 može imati nesagledive posljedice i ograničenja u fizičkom, emotivnom, kognitivnom i socijalnom funkcioniranju. U osmišljavanju Programa COVID rehabilitacije, koristili su vlastita iskustva sličnih stanja i najnovija znanja iz medicinske prakse država koje se uspješno bave ovom vrstom specifične rehabilitacije. Pacijentima se poslije funkcionalne procjene njihovog zdravstvenog stanja, sačinjenog od strane pulmologa i specijaliste fizikalne medicine, određuje individualni program, čiji su osnovni elementi respiratorna fizioterapija, individualne i grupne vježbe, psihosocijalna podrška i edukacija pacijenata i porodice o nastavku rehabilitacije kog kuće.

Zimski popusti

Tradicionalni zimski popusti u Reumalu

Obznanjivanje u javnosti Programa COVID rehabilitacije korespondira sa tradicionalnim reumalskim zimskim popustima za sve vrste boravka u lječilištu. Ali od ove godine, zavisno od dužine boravka, do 5, ili više od 5 dana, lječilište svakom pacijentu besplatno daje 2 odnosno 3 djelimične masaže. Ovo su samo neki od razloga zašto je Lječilište Reumal ispred većine ovakvih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Informacije i rezervacije: 030838800, 030838801
Viber i WhatsApp: 061147398
Email: [email protected]