Foto: Fojnica.net

Danas je u konferencijskoj sali Lječilišta „Reumal“ Fojnica održana prezentacija obrta „Balans“ Fojnica, vlasnice Lamije Džigal-Bektešević iz Fojnice.

Foto: Fojnica.net

Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa novim pristupom liječenja i poboljšanja kvalitete života, načinu uspostave balansa između fizičkog i duhovnog stanja organizma.

Foto: Fojnica.net

Poslije održane prezentacije, Lamija Džigal-Bektešević je praktično demonstrirala primjenu testova za prisutne u sali, nekon čega su uslijedila i razna pitanja prisutnih, te se otvorila konstruktiva diskusija.

Foto: Fojnica.net

Prisutni su iskazali zadovoljstvo prezentacijom i demonstracijom, a višegodišnje terapeutsko iskustvo u inostranstvu u ovoj oblasti, bazirano na filozofiji Rudolfa Steinera, antropofiliji i holističkom liječenju, daju dodatnu garanciju kvaliteta rada Lamije Džigal-Bektešević.

U ugodnom razgovoru, uz osvježenje i kolače za sve pristupne uspješno je završena današnja prezenatacija rada ordinacije “Balans”.

Lamiji Džigal-Bektešević želimo puno uspjeha u njenom radu.

OD „Balans“ u svojoj ponudi ima: testove ishrane, vitamina, minerala, hormona, kao i testove za održavanje tjelesne mase.

Ordinacija se nalazi preko puta Doma zdravlja Fojnica, Bolnička 5