Razglednica iz Fojnice

Turistička zajednica Kantona Sarajevo pokrenula je inovativni program „Sarajevo Hub and Spokes” u saradnji s projektom Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini, koji implementira USAID (USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia and Herzegovina).

Sarajevo Hub and Spokes je program koji će povezati Kanton Sarajevo (Hub) s destinacijama, atrakcijama i turističkim iskustvima u neposrednoj blizini (Spokes). Cilj je unaprijediti turističku ponudu i obogatiti je novim sadržajima, povećati broj turističkih dolazaka i noćenja, te povećati turističku potrošnju i prihode od turizma.

Program će se provoditi u saradnji sa gradovima i općinama lociranim u blizini Kantona Sarajevo, kao i lokalnim i međunarodnim travel agentima i tour operatorima koji će nuditi pakete cjelodnevnih ili poludnevnih izleta, ekskurzija i organizovanih posjeta, čime će se doprinijeti razvoju lokalne ekonomije, privlačenju novih investicija i kreiranju poslova na području odabranih općina/gradova.

„Posjeta Fojnici u svrhu održavanja focus grupe, u sklopu modela Hub and Spokes protekla je u izuzetnom raspoloženju, razmjeni informacija i kreiranju turističkih programa koje za cilj imaju povećati broj posjeta ovom gradiću na zlatonosnim rijekama. Unikatna iskustva, ukusna domaća hrana i gostoprimstvo lokalnog stanovništva, kao i tradicija u pružanju turističkih usluga recept su za uspjeh!“ – rekla je Ruba Velagić, voditeljica projekta.