Učenici bošnjačke nacionalnosti Osnovne škole “Petar Kočić” u mjestu Sjenina Rijeka kod Doboja direktorica Bošnjakinja smanjila je vladanje zbog odsustva s pet časova 25. novembra kada je, kako je navela učenica, odsustvovala zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Direktorica škole Mevlida Dervišefendić

U obrazloženju kojeg je potpisala direktorica škole Mevlida Dervišefendić, a koja se prema tvrdnjama roditelja u javnosti i lično zauzela za kažnjavanje učenice 4. razreda, stoji da je učenica svoje odsustvo sa nastave pravdala činjenicom da je taj dan imala pravo na odsustvo zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Nadalje se navodi da uvidom u odredbe Zakona o vjerskim praznicima RS jasno i nedvosmisleno proizilazi da Dan državnosti BiH nije definisan kao vjerski i državni praznik u RS. Također se navodi da se u članu 2. navedenog zakona kao praznik osim Nove godine, Međunarodnog dana rada, Dan pobjede nad fašizmom i Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH navodi i Dan Republike Srpske.