Prema podacima Matičnog ureda Općine Fojnica za 2021. godinu, u matičnu knjigu rođenih je upisano 96 djece, a u matičnu knjigu umrlih 172 osobe.

Poređenja radi, u Općini Fojnica je 2020. godinu u matičnu knjigu rođenih upisano 84 djece, dok su u matičnu knjigu umrlih upisane 173 osobe.

Tokom protekle godine u Matičnom uredu Općine Fojnica je sklopljeno 55 brakova.

U 2020. godini svoje sudbonosno DA reklo je 45 parova, a 2019. godine su obavljena 74 vjenčanja.