Udruženje/Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika SBK/KSB obavještava sve ŽIVE DONORE ORGANA (bubreg, dio jetre, matične stanice) iz Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, da se jave u Udruženje/Udrugu kako bi im se izvršila refundacija uplate za zdravstvenu markicu u iznosu od 29,00 KM.

Da bi vam se refundirao ovaj iznos potrebno je da donesete kopiju otpusnog pisma, gdje stoji da ste donor i kopiju uplatnice od 29,00 KM.

Moguće je izvršiti uplatu i na vaš tekući račun ako na e-mail udruge/udruženja ([email protected]) pošaljete navedenu dokumentaciju i broj vašeg tekućeg računa.

Sve detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 030-719-018 ili na 063-333-331.

UO UDiT SBK/KSB

Vitez, 13.03.2023. godine