“Oni koji znaju, čine. Oni koji razumiju, podučavaju.” Aristotel

Mnogima, ako ne i svakome od nas su se kroz školovanje javljale misli sa željom biti s onu stranu katedre, biti u ulozi predavača, u ulozi ocjenjivača.

Neki su se, putujući kroz sistem obrazovanja, od te misli udaljavali i sebe pronalazili u drugim zanimanjima, dok su neki zadržali tu misao i istrajno gradili još u djetinjstvu postavljen željeni put.

Fojnica, iako spada u manje gradske sredine, iznjedrila je zavidan broj onih koji su se našli s onu stranu univerzitetske katedre. Po broju koji zauzimaju na različitim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Fojnica se može ponositi tom činjenicom.

Razvijanjem izražene želje za kontinuiranim razvojem znanja, njegovim unapređenjem i prenošenjem na generacije koje dolaze su faktori koji su ih gurali u realizaciju misli: “Kako je biti tamo iza, s onu stranu katedre.”

Ne pristajanjem na tapkanje u mjestu u svijetu koji se sve brže mijenja, snažnim zamasima su se uključivali i uključuju u moderne i savremene trendove dajući svoj doprinos u koračanju s vremenom i tako sebe doveli do više i vidljivije instance u sistemu obrazovnog društva iz kojeg djeluju na kreiranje kvalitetnijeg obrazovno-naučnog i stručnog ambijenta.

Iznadprosječnom intelektualnom sposobnošću, znatiželjnim i analitičkim duhom, sa snažnom željom za stjecanjem i prenošenjem znanja, uspjeli su se nametnuti u svojim visokoškolskim ustanovama kao poželjni naučno predavački znanstveni kadar. Svojim znanstvenim ugledom i moralnim stavovima kojim su se također istakli, nude poželjan obrazac ponašanja budućim generacijama.

Zbog svega navedenog, naši Fojnićani danas su priznati predavači i znanstveni djelatnici na našim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, a oni su:

 • Prof. dr. Samim Konjicija – Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr. Abdulah Akšamović – Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr. Edin Pobrić – Filozofski fakultet
 • Prof. dr. Senad Odžak – Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr. Sejad Mačkić – Veterinarski fakultet
 • Prof. dr. Bakir Katana – Fakultet zdravstvenih studija
 • Doc. dr. Emira Mešanović – Pedagoški fakultet
 • Doc. dr. Elvis Fejzić – Fakultet političkih nauka
 • Doc. dr. Ines Vidović Nuić – Prirodno-matematički fakultet
 • Džana Zahirović, Ma – SSST
 • Amar Zuka – Arhitektonski fakultet, asistent
Samim Konjicija
Samim Konjicija
Abdulah Akšamović
Abdulah Akšamović
Edin Pobrić
Edin Pobrić
Senad Odžak
Senad Odžak
Sejad Mačkić
Sejad Mačkić
Bakir Katana
Bakir Katana
Emira Mešanović
Elvis Fejzić
Elvis Fejzić
Ines Vidović Nuić
Ines Vidović Nuić
Džana Zahirović
Džana Zahirović
Amar Zuka
Amar Zuka

Biti s druge strane katedre i biti onaj koji ocjenjuje nije tako jednostavan posao. Doći do te pozicije je zahtjevan i nimalo lagan put. Odlučnost i ljubav pema istraživačkom i inovativnom stvaralaštvu je snaga koja naučnog putnika gura na put na kojem ne prestaju počeci.

Tekst: Razija Buharalija