Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH je stavilo u funkciju email adresu: [email protected], na koju se mogu prijaviti eventualne greške u odobrenim udžbenicima u FBiH.

Ministarstvo će prikupljati te podatke, te iste analizirati i u skladu s tim adekvatno reagirati.

Ministarstvo poziva prosvjetne radnike i sve zainteresirane da prijave uočene greške i nepravilnosti, te na taj način daju svoj doprinos.

Sektor za udžbeničke politike koji će se aktivno baviti problematikom udžbeničke politike, FMON će uspostaviti do kraja ove godine.

Ministarstvo će se zalagat da pitanje udžbenika i politike izbora udžbenika bude na dnevnom redu ministarstava obrazovanja svih kantona ali i FMON, kako bi osigurali kvalitetno obrazovanje za sve učenike.