JAVNI KONKURS za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (Tekst konkursa)

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Konkurs je objavljen 13.10.2020.

Prateća dokumentacija

Prezentacija testiranja fizičke spremnosti