Foto: Srećko Stipović

Fojničanke organizirane u Udrugu “Fojnička žena” šiju zaštitne maske protiv koronavirusa.

Njihove maske su besplatne, a već ih koriste policajci, zdravstveni radnici, općinski službenici i obični građani i izvan Fojnice.

Njihove zaštitne maske su trajne i mogu se prati, a prave i maske za djecu.

Kada su vidjele da građani nemaju gdje kupiti zaštitne maske, same su se organizirale i počele proizvodnju u prostorima gdje nemaju čak ni grijanje. Ali, kako kažu, to je u ovome trenutku manje važno. Važnije je, kažu ove humanitarke, da pomognu zaštiti djecu, stare, bolesne, iznemogle i sve druge koji ne mogu kupiti i platiti zaštitnu masku bez koje se više ne može ući ni u trgovinu prehrambenom robom niti u peku, a da ne govorimo u domove zdravlja ili hitnu pomoć.

Video: Srećko Stipović