Za Fojnicu se može reći da je oaza u kojoj se razvijaju uspješni i talentovani ljudi u njoj. Njihovi rezultati uspjeha postaju prepoznatljivi, kako na nivou lokalne zajednice i prostoru BiH, tako i izvan granica naše domovine.

Pred nama je prezentacija talentovanih ljudi Fojnice, i onih koji Fojnicu nose u srcu kao svoj rođeni grad.

To su ljudi koji svoj talenat iskazuju kroz lijepu, toplu i ljubavlju obojenu poetsku riječ.

U Velikoj sali hotela Reumal, 16.6.2023. godine, uslijedit će promocija njihovog književno poetskog djela pod nazivom FOJNICA NEKAD I SAD, djelo kojem su dušu udahnuli njeni autori: Ranka Eisenhauer, Amor Hadžiosmanović, članovi vrijednog admin tima fb grupe Fojnica Nekad i Sad, a fojnički književni biser, Edin Pobrić, udahnuo mu je formativne elemente koji književno djelo uvode u društvo književnih djela.

Za književno djelo dug je put od ideje do rađanja. Na tom putu mnogo je onih s kojima se “rukuje”, koji daju svoj profesionalni doprinos da mu se kao i svakom novorođenčetu raduju oni koji će ga uzeti u svoje ruke, a posebno sami kreatori ideje o nastanku.

Književno djelo, FOJNICA NEKAD I SAD, nas lijepom poetskom riječju i slikom, vodi kroz vrijeme, ljude u njemu, krajolike našeg grada i mnoge druge zanimljivosti koje se vežu za naš grad.

A književno djelo, FOJNICA NEKAD I SAD, čeka, za književno djelo, najljepša  nagrada, susret sa svjetlošću našeg grada u njegovom najljepšem obliku.

Grad čine njegovi ljudi i pričaju priču o njemu.

Ovo će biti još jedna, u nizu lijepih priča, koju će pričati njeni građani o njoj.