Prema podacima Matičnog ureda općine Fojnica, u 2019. godini je u matičnu knjigu rođenih upisano 85 djece, od čega su 47 djevojčica i 38 dječaka.

U matičnu knjigu umrlih upisane su 152 osobe. Godinu ranije u matičnu knjigu rođenih evidentirano je 82 djece, a umrla je 141 osoba.

U 2019. godini su vjenčana 73 para, a tokom 2018. godine 82.

Kako saznajemo, za obavljanje vjenčanja plaća se naknada od 70 KM radnim danom, vikendom je 90, dok odlazak matičara na teren košta 100 KM. Vjenčanja su besplatna četvrtkom tokom radnog vremena.