Univerzitet u Sarajevu je 5. juna 2020. godine objavio konkurse za upis studenata u studijskoj 2020/2021. godini koji omogućavaju upis 6178 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 3822 studenata na drugi ciklus studija, 180 kandidata na stručni studij, te 94 kandidata na specijalistički studij.

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija provodi se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) u dva prijavna roka.

PRVI PRIJAVNI ROK

– 0d 05. 06. do 05 .07. 2020. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
– od 05. 06. do 28. 06. 2020. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu: od 29. 06. do 05. 07. 2020. godine.

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 07. 07. 2020. godine.

DRUGI PRIJAVNI ROK

– od 31. 08. do 13. 09. 2020. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
– od 31. 08. do 06. 09. 2020. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu od 07. 09. do 13. 09. 2020. godine.

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 15. 09. 2020. godine.

U vrijeme trajanja prijavnih rokova kandidati će imati mogućnost izbora do 3 fakulteta/akademije na koje se žele upisati.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!

Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA dostupna su ovdje.

Objavljeni konkursi su dostupni na web stranicama Univerziteta u Sarajevu.