Pčela je životinja koja ima najvažniju ulogu u cjelokupnom ekosistemu, samim tim utiče i na život čovjeka te joj zbog toga treba posvetiti posebnu pažnju.

U organizaciji Udruženja pčelara “Radilica” Fojnica, u velikoj sali hotela Reumal danas je održano predavanje za članove i zainteresovane građane, na temu “Bolesti pčela i pčelinjeg legla”.

Temu je detaljno obrazložila i našim pčelarima približila prof. dr. Behija Dukić sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ovo je ujedno bila prilika da rukovodstvo Udruženja pčelara “Radilica” uruči zahvalnice i prigodne poklone onima koji su dali svoj doprinos u njihovom radu.

Između ostalih, ovom prilikom ističemo rad i veliki doprinos doktora veterine Željka Oroza, ne samo na području pčelarstva, nego generalno kada je u pitanju stočarstvo fojničkog kraja.