Prvi mesdžid sagradio autohtoni stanovnik varošice Mustafa Hadr hidžretske 958. godine

Fojnica se prvi put spominje u pisanim izvorima 18. marta 1365. godine, a ima pisanih izvora koji kažu da je u Fojnici od 1430. do 1463. bilo dvanaest dubrovačkih zlatara, a s tim se povezuju podaci da je tu radila kovnica novca bosanskih vladara.

U pisanim izvorima ima historijskih podataka da godine 1469. Fojnica u sumarni popis bosanskih sandžaka upisana kao nahija Hvojnica. U njoj se spominju istoimeni trg i gvozdeni majdan sa samostanom. U vrijeme tog popisa Fojnica je bila najveće naselje u Bosni (329 porodica i 20 neoženjenih stanovnika).

U Fojnici postoje brojni kulturno-historijski spomenici. Jedan od veoma poznatih je Atik (stara) džamija ili, kako je još zovu, Srednja ili Djevojačka džamija, koja je zanimljiva i po tome što ima tri imena. Smještena je podno brda Prangija. U pisanim izvorima spominje se da je u Fojnici prvi mesdžid sagradio autohtoni stanovnik te varošice Mustafa Hadr sin Hizara hidžretske 958., odnosno 1551. godine.

Mesdžidu se 1570. dodaje drvena munara i time Fojnica dobiva prvu džamiju. Tako se kazivalo da u to doba varošice nisu mogle postati kasabe dok ne ispune tri uvjeta, a to je da imaju džamiju, stalni džemat i pijačni dan.

Obnovljena je 1820., a o tome govori natpis iznad ulaznih vrata koji je napisao šejh Abdulrrahman Sirrija, obnovom je rukovodio Sirri-baba, šejh tekije na Oglavku u Fojnici.

Hronogram o obnovi Atik džamije ispisan je sitnim neshom. Zanimljiva je i legenda o Atik džamiji s tri imena, a jedno je i Djevojačka džamija. Legenda kaže da su u toj mahali živjele tri sestre, mnogo bogate i veoma lijepe. Skupljale su godinama bogato ruho za udaju, vrijeme je prolazilo i nisu se nikad udavale, a prilikom jedne obnove ove džamije dale su sve svoje bogatstvo za njenu obnovu i zato je dobila ime Djevojačka džamija.

Zanimljivo je da se u ovoj džamiji i danas tokom ramazana poslije podne-namaza uči tradicionalna ženska mukabela. U zidu ove džamije pronađen je rukom pisan Kur'an koji je napisan prije 280 godina.

Tekst/Foto: H. Čukle