Vjetar koji ne prestaje u zadnjih 24 sata, na području općine Fojnice je prouzrokovao i određene štete.

Pored oštećenih krovova na pojedinim objektima, svijetlećih reklamnih panoa i kablova za struju, največa šteta je nanesena poljoprivrednicima odnosno plasteničkim proizvođačima.

Pokidane folije na plastenicima su tek početna šteta na kojoj se, nažalost, neće zautaviti ukoliko vjetar ne prestane, biljke su već u toj fazi rasta da pod uticajem vjetra padaju i lome se.

Obzirom da su vjetrovi elementarne nepogode, ovim putem se obraćamo nadležnima u općini sa pitanjem: Postoji li u općini budžet predviđen za sanaciju šteta nastalih elementarnim nepogodama?

Ukoliko poljoprivrednici budu primorani da samostalno rješavaju ove probleme, onda su u velikom minusu i na totalnom gubitku.