Kako se smanjuje broj novozaraženih, tako se postepeno ublažavaju zabrane i restrikcije, u svijetu i kod nas.

I Islamska zajednica u BiH će postepeno početi s ublažavanjem spomenutih mjera i ograničenja u pogledu obavljanja namaza u džematu u džamijama, poštujući pri tome važeće mjere zaštite koje su donijeli nadležni državni organi, kazao je zamjenik reisu-l-uleme i muftija sarajevski Enes ef. Ljevaković.

Efendija Ljevaković kaže da je situacija sa pandemijom u svijetu pa i kod nas složena i teška, ne samo s obzirom na broj zaraženih i umrlih osoba, nego i s aspekta ukupnih posljedica koje će ostaviti iza sebe u svim sferama društvenog života.

– Najave pojedinih epidemiologa, vjerovatno iz predostrožnosti i dodatnog opreza, da bi najesen mogao uslijediti novi val, nisu ohrabrujuće. Čini mi se da su nam sada potrebniji optimizam i ohrabrenje, kako bismo što prije prevazišli posljedice raznih restrikcija, ograničenja i reduciranosti socijalnih kontakata, bez da poništimo dosadašnji trud i rezultate. Sada je na nadležnim državnim i stručnim organima da nas provedu kroz ovaj period sa jasnim i blagovremenim instrukcijama i protokolima.

U ovom trenutku trebamo se fokusirati na saniranje štetnih posljedica ovog vala. Ako eventualno dođe novi val, a molimo Boga da do toga ne dođe, prilagodit ćemo se, kao što smo se prilagodili i ovom pandemijskom valu. Mnogo je pouka koje možemo izvući iz ove krize. Čitali smo i slušali o njima mnogo ovih dana na raznim portalima, u printanim medijima, osvrtima stručnjaka raznih profila. Ovom prilikom bih apostrofirao neke od njih. Prije svega, još jednom je potvrđena važnost dobre organizacije i blagovremenog planiranja i pripremanja za vanredne situacije. Posebno se ovo odnosi na zdravstveni sektor, civilnu zaštitu, sigurnosne službe, osposobljenost ljudi koji ove sektore vode i dobru opremljenost bolnica i domova zdravlja. Drugo, i ova kriza je pokazala koliko su ljudi (države i narodi) upućeni jedni na druge, koliko su interesi i veze među njima isprepleteni. Pitanje sigurnosti i izazovi koji se postavljaju pred čovječanstvo su globalne naravi i svi moraju sarađivati u suprotstavljanju globalnim prijetnjama, kakva je i ova pandemija. Treću pouku vidim u spoznaji važnosti discipline i strpljivosti u životu, te pridržavanja zdravog načina i stila života, zdrave ishrane i lične higijene. Korisna je pouka i spoznaja da je čovjek, unatoč velikom napretku na polju nauke i tehnike, ipak ograničeno i ranjivo Božije stvorenje, te da mu se objesno i bahato ponašanje prema prirodi vrlo lahko može obiti o glavu. Da li smo uzeli ove i druge pouke iz ove krize, pokazat će vrijeme i neka buduća slična iskušenja – kazao je ef. Ljevaković.

Kada je riječ o ublažavanju mjera tokom mjeseca ramazana, on kaže:

– Mjere zaštite od širenja zaraze koje su poduzele nadležne državne vlasti kao i Islamska zajednica u svom domenu sigurno su doprinijele suzbijanju i preveniranju pandemije. Kako se smanjuje broj novozaraženih, tako se postepeno ublažavaju zabrane i restrikcije, u svijetu i kod nas. I Islamska zajednica će postepeno početi s ublažavanjem spomenutih mjera i ograničenja u pogledu obavljanja namaza u džematu u džamijama, poštujući pri tome važeće mjere zaštite koje su donijeli nadležni državni organi. Očekujem da će se to desiti u prvoj sedmici maja. Vjernici i šira javnost će o tome biti blagovremeno obaviješteni. Nadam se da ćemo u drugu polovinu ramazana ući u mnogo relaksiranijem stanju, objavila je N1.