Današnji algoritmi UI (umjetne inteligencije) zahtijevaju hiljade skupih medicinskih snimaka kako bi otkrili oboljenje pacijenta.

 

Šta ako bi mogli drastično smanjiti količinu podataka potrebnih za treniranje UI, čineći dijagnoze jeftinije i efikasnije?

Pratik Shah radi na pametnom sistemu koji čini upravo to. Koristeći neuobičajen pristupi UI, Shah je razvio tehnologiju koja uz pomoć samo 50 slika razvija funkcionalan algoritam – i koji, također, može koristiti slike sa mobilnih uređaja kako bi postavili dijagnozu.

Naučite kako ovaj novi način analiziranja medicinskih informacija može doprinijeti ranijem otkrivanju smrtonosnih oboljenja i primijeniti dijagnosticiranje pomoću UI u zdravstvu širom svijeta.