Školski odbori biraju se za sljedeće osnovne i srednje škole na području općine Fojnica:

Osnovne škole

  1. Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”, Gojevići
  2. Osnovna škola “Muhsin Rizvić”, Fojnica

Srednje škole

  1. Srednja mješovita škola “Zijah Dizdarević”, Fojnica

U školske odbore osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Središnja Bosna (u daljem tekstu: Kanton), biraju se:

  1. Član iz reda osnivača (Kanton) – 1 član
  2. Član iz lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) – 1 član
  3. Predstavnik vijeća roditelja/staratelja učenika – 2 člana
  4. Predstavnik zaposlenika škole – 1 član

Članove školskoga odbora za škole kao javne ustanove, u ime osnivača imenuje Vlada Kantona Središnja Bosna na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Obavljanje dužnosti člana školskog odbora dragovoljno je i bez naknade.

Natječaj je objavljen i u dnevnim listovima Večernji list i Dnevni Avaz, dana 28.02.2020., i možete ga kompletnog preuzeti na linku ispod.