Raspisuje se javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti kulture na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namijenjenih kulturi za 2020.godinu.

Nosioci kulturnih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

  • ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
  • ako su registrovani u skladu sa Zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave,
  • ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba.

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za kulturu u 2020. godini (PDF)