Nafiz Pamić

Merak je tebe Bosno voljeti

Merak je tebe Bosno imati,
merak po tvojoj zemlji hoditi,
bistre se vode, hladne napiti,
merak je tebe Bosno voljeti.

Merak je tvoje pjesme pjevati,
merak ti cvjetna polja gaziti,
potoka tvojih žubor slušati,
merak je tebe Bosno voljeti.

Merak je tvoje kule gledati,
morem i rijekom tvojom ploviti,
merak sa rajom kafu popiti,
merak je tvoje pobjede slaviti.

Merak su tvoje planine sive,
merak su tvoje zime i ljeta,
merak su tvoje cure i momci,
merak te voljeti i na kraj svijeta.

Autor: Nafiz Pamić

Nafiz Pamić