Bosanskohercegovački pisac Dževad Karahasan ovogodišnji je dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta, koju prati i novčani iznos od 50.000 eura. Kako je najavljeno, Karahasan će biti nagrađen za djela “koja se bave posredovanjem između Istoka i Zapada, između islama i kršćanstva”.

Njemački Hessenschau opisuje Karahasana kao važnog posrednika između islama i kršćanstva. Podsjetimo, bh. književnik, dramatičar, esejist i romanopisac odlikovan je Goethe medaljom 2012. godine.

“U vremenu rastućeg nacionalizma u Evropi, ovogodišnji dobitnik nagrade Dževad Karahasan zalaže se za trajno prevladavanje granica, bilo političkih ili kulturnih”, rekao je gradonačelnik Frankfurta Peter Feldmann, te dodao: “Dodjeljivanje nagrade bosanskom piscu predstavlja posvećenost našeg Frankfurta toleranciji i razumijevanju”.

Karahasan je sjajan evropski pisac, dodala je savjetnica za kulturu grada Frankfurta Ina Hartwig.

“Rođen u Sarajevu kao dijete roditelja muslimana, zna za krhkost različitih religija i kultura koje žive zajedno. Karahasan je nezamjenjiv graditelj književnih mostova za intelektualnu klimu Evrope. Goethe je njegova umjetnička zvijezda vodilja, kojem je više puta pokazao svoje književno poštovanje”, kazala je Hartwig.

Karahasan je vrlo cijenjen autor u zemljama njemačkog govornog područja. Prema mišljenju mnogih, u tom aspektu dijeli sudbinu sa jednim od svojih uzora, Miroslavom Krležom. Iako je fasciniran pozorištem za koje je napisao veliki broj priznatih djela, Karahasan je ostvario najjače prodore u narativnoj i esejističko-memoarskoj prozi.

Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta pridružuje se nizu nagrada koje je do sada osvojio bh. pisac. Pored brojnih nagrada iz perioda bivše Jugoslavije, tu si u Evropska nagrada za esej “Charles Veillon”, nagrada “Bruno Kreisky” za političku knjigu, Leipciška književna nagrada za evropsko razumjevanje te mnoge druge.